+420 603 428 059, +420 251511326

Nádražní 92, 150 00 - Praha 5
SERVIS@L-SHOP.CZ
Provozní doba: Po-Pá 9-12 a 13-18

Dotaz na cenu opravy

Vážený zákazníku, přečtěte si prosím velmi pečlivě následující upozornění:

 

Abychom mohli co nejpřesněji odhadnout cenu opravy vašeho zařízení a potřebný čas k opravě, je třeba pečlivě vyplnit následující formulář. Přesná specifikace vašeho zařízení, zejména výrobce, model, výrobní číslo a service tag jsou klíčové údaje pro zjištění dostupnosti a ceny náhradních dílů, které by mohly být třeba. I tak se ovšem může stát, že ke správné identifikaci potřebného náhradního dílu bude třeba, aby zařízení bylo prohlédnuto servisním technikem.

 

Vezměte prosím na vědomí, že cena opravy, odhadnutá na základě vyplnění následujícího formuláře je pouze orientační. Konečnou cenu opravy, kterou můžete a nemusíte odsouhlasit, sdělí servisní technik až po fyzické prohlídce vašeho zařízení.

 

Dále je třeba co nejpřesnější popis závady, eventuálně událostí, které závadě předcházely.

Věnujte také prosím pozornost správnému vyplnění kontaktních údajů, abychom vás mohli co nejdříve kontaktovat.

 

K formuláři můžete přiložit jakýkoliv potřebný soubor do velikosti 5 MB, např. fotografii zařízení, poškozené části apod. Z bezpečnostních důvodů prosím nepřikládejte soubory ve spustitelném formátu, např. s koncovkou *.exe, *.bat a podobné – nebudou pravděpodobně doručeny.

 

Je potřeba vyplnit minimálně všechna pole, označená jako povinná (hvězdička), jinak nebude možno formulář odeslat.

 

Na vaší poptávku odpovíme v nejkratší možné době a sdělíme orientační cenu opravy a předpokládaný termín dokončení zakázky.

Vaše kontaktní údaje nebudou v žádném případě použity k jakýmkoliv neautorizovaným komerčním aktivitám a spamování a slouží výhradně pro vzájemnou komunikaci mezi vámi a servisem.

GDPR:

Informuji Vás tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“), že Vaše osobní údaje budou zpracovány panem Richardem Žáčkem (L-SHOP), provozovna Nádražní 92/48, Praha 5, IČ 62607171 (dále jen „Správce“).
Správce zpracovává osobní údaje kupujícího (objednávajícího), a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy (sjednané objednávky opravy, objednávky zboží, nebo dalších služeb).
Kromě údajů nezbytných pro výše uvedené bude případně využita adresa elektronické pošty a mobilní telefon, poskytnuté objednávajícím z důvodu plnění uzavřené smlouvy za účelem operativního bezodkladného kontaktování Správcem.
Správce prohlašuje, že v souladu s Nařízením GDPR:
(1) přijal opatření za účelem ochrany osobních údajů (2) řídí bezpečnostní rizika tak, aby nedošlo k ohrožení osobních údajů (3) zajišťuje výkon práv subjektů osobních údajů (tzn. i objednávajícího-kupujícího) v souladu s Nařízením GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy (4) údaje budou Správcem uloženy po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu nezbytně nutnou po ukončení (realizaci) zakázky z důvodu oprávněného zájmu Správce – prokazování plnění zákonných povinností, zejména vedení průkazného účetnictví, plnění daňových povinností a řešení případných reklamací.
Proti tomuto zpracování svých osobních údajů máte právo vznést písemně nebo ústně námitku. Po celou dobu uložení údajů máte právo na informace o jejich zpracování, můžete si k nim vyžádat přístup a požadovat případnou aktualizaci nebo opravu, případně požádat o jejich anonymizaci.
Máte právo podat Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů nebyly splněny všechny povinnosti Správce, nebo že Vaše data nebyla adekvátně ochráněna.

 

* Tato pole je nutné vyplnit


Kontakt na zákazníka

?

?

?

?


?

?

?

?

?


Popis závady, eventuálně události, která závadě předcházela

?

?

?

?

?


?


Povolené typy příloh: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximální velikost souboru: 5MB