+420 603 428 059, +420 251511326

Nádražní 92, 150 00 - Praha 5
SERVIS@L-SHOP.CZ
Provozní doba: Po-Pá 9-12 a 13-18

Svoz zakázky

Vážený zákazníku, vyplněním následujícího formuláře můžete objednat opravu a eventuálně i ZDARMA dopravu vašeho zařízení do servisu. V úvodu formuláře je třeba vyznačit, zda-li požadujete svoz, nebo jestli si dopravu zajistíte sami.

 

Je třeba také vyplnit pole “Předpokládaná cena opravy“ a “Číslo poptávky“, oboje vám bylo zasláno, nebo telefonicky sděleno po vyplnění poptávkového formuláře na cenu opravy. Jestliže požadované údaje nemáte, vyplňte a odešlete prosím nejdříve formulář na poptávku opravy ZDE.

 

Vyplňte prosím do kolonky “Telefon“ funkční kontaktní číslo, dopravce na tomto údaji trvá a jinak nemůže být svoz zakázky proveden.

 

Po vyplnění a odeslání formuláře vám bude zasláno číslo zakázky, které prosím vždy používejte při dotazech a komunikaci se servisem.

 

V případě, že požadujete svoz zakázky mimo území hl.m.Prahy, bude toto zajištěno přepravní službou DPD a řidič vás bude před svozem telefonicky kontaktovat.

GDPR:

Informuji Vás tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“), že Vaše osobní údaje budou zpracovány panem Richardem Žáčkem (L-SHOP), provozovna Nádražní 92/48, Praha 5, IČ 62607171 (dále jen „Správce“).
Správce zpracovává osobní údaje kupujícího (objednávajícího), a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy (sjednané objednávky opravy, objednávky zboží, nebo dalších služeb).
Kromě údajů nezbytných pro výše uvedené bude případně využita adresa elektronické pošty a mobilní telefon, poskytnuté objednávajícím z důvodu plnění uzavřené smlouvy za účelem operativního bezodkladného kontaktování Správcem.
Správce prohlašuje, že v souladu s Nařízením GDPR:
(1) přijal opatření za účelem ochrany osobních údajů (2) řídí bezpečnostní rizika tak, aby nedošlo k ohrožení osobních údajů (3) zajišťuje výkon práv subjektů osobních údajů (tzn. i objednávajícího-kupujícího) v souladu s Nařízením GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy (4) údaje budou Správcem uloženy po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu nezbytně nutnou po ukončení (realizaci) zakázky z důvodu oprávněného zájmu Správce – prokazování plnění zákonných povinností, zejména vedení průkazného účetnictví, plnění daňových povinností a řešení případných reklamací.
Proti tomuto zpracování svých osobních údajů máte právo vznést písemně nebo ústně námitku. Po celou dobu uložení údajů máte právo na informace o jejich zpracování, můžete si k nim vyžádat přístup a požadovat případnou aktualizaci nebo opravu, případně požádat o jejich anonymizaci.
Máte právo podat Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů nebyly splněny všechny povinnosti Správce, nebo že Vaše data nebyla adekvátně ochráněna.

 

 

* Tato pole je nutné vyplnit


Kontakt na zákazníka

?

?

?

?
Požaduji – nepožaduji svoz zakázky zdarma


?

?

?


Předpokládaná cena opravy bez expresního příplatku a číslo poptávky

?

?

?


?